PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo za cenę 471.151,06 zł oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo za kwotę 1.611.480,51 zł. Oba zadania wykona firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.

OTWARCIE LĄDOWISKA
W środę 8 lutego o godz. 12:00 Wójt weźmie udział w uroczystym otwarciu lądowiska Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

ZARZĄD ZOSP  RP IŁAWA
W czwartek 9 lutego o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Iławie. Tematy spotkania to, m.in.:
- przyjęcie planu działalności ZOP ZOSP RP Iława na 2017 r.
- kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP
- dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w 2017 r.
- powołanie Komisji ds. wyróżnień i odznaczeń oraz Komisji ds. młodzieży
- konkurs plastyczny - edycja 2017
- organizacja eliminacji OTWP pt. „Młodzież zapobiega pożarom”
- zaopiniowanie wniosków na medale i odznaczenia.

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W JEDNOSTKACH OSP
Od 13 stycznia do 10 marca na terenie gminy Lubawa trwają zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności OSP oraz plan działania na rok bieżący to główne tematy obrad. Do chwili obecnej miniony rok podsumowało osiem jednostek. Najbliższe zebrania zaplanowane zostały na sobotę 11 lutego o godz. 17:00 w Złotowie oraz o godz. 18:30 Omulu.