CZYSTE ŚRODOWISKO

W poniedziałek 15 grudnia o godz. 10:00 wójt weźmie udział w V Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. Podczas Zgromadzenia, m.in. zostaną podjęte uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania z działalności rolniczej nie stanowiących odpadów komunalnych oraz przystąpienia do programu w celu pozyskania dofinansowania; w sprawie ustalenia wysokości i terminu wpłaty rocznej składki członkowskiej dla członków Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko z siedzibą w Ostródzie na 2020 rok.

 

PARTNERSKIE KLUBY BIZNESU

W poniedziałek 15 grudnia o godz. 10:30 odbędzie się pierwsze organizacyjne spotkanie biznesowe grupy MAZURY Iława, Ostróda, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie. Celem spotkania jest prezentacja projektu Partnerskich Klubów Biznesu w regionie, wzajemna integracja przedsiębiorców oraz rozmowy networkingowe.

 

WIGILJA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH

W środę 18 grudnia o godz. 10:00 w restauracji Tropicana w Rożentalu odbędzie się tradycyjne spotkanie wigilijno-opłatkowego dla osób starszych i samotnych z terenu gminy Lubawa. W programie znalazło się kolędowanie w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rożentalu oraz „Śpiewającego Klubu Seniora z Rakowic” a także wręczenie paczek i upominków specjalnie na tą okazję przygotowanych przez uczestników Klubów „Senior +” w Złotowie i Mortęgach. Organizatorem spotkania jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

 

WOJEWÓDZKIE SPOTKANIE OPŁATKOWE

W środę 18 grudnia o godz. 12:00 wójt oraz przewodniczący Rady Gminy Lubawa będą uczestniczyć w Wojewódzkim Spotkaniu Opłatkowym w Olsztynie.

 

ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W środę 18 grudnia o godz. 15:15 w Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Lubawska”.

 

KOMISJE RADY GMINY

W czwartek 19 grudnia o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. W porządku obrad, m.in.: informacja o stopniu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, informacja o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2028,analiza projektu budżetu Gminy na 2020 rok oraz zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji. Najbliższa sesja Rady Gminy została zaplanowana na poniedziałek 23 grudnia na godz. 10:00.

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE

W czwartek 19 grudnia o godz. 11:00 wójt weźmie udział w uroczystym Spotkaniu Opłatkowym członków Stowarzyszenia na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.

 

POSIEDZENIE ZRZESZENIA LZS

W czwartek 19 grudnia o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się posiedzenie Rady Gminnego Zrzeszenia ZLS w Lubawie z udziałem przewodniczących kół LZS połączone ze spotkaniem opłatkowym.

 

SPOTKANIE WIGILIJNE W SZPITALU

W piątek 20 grudnia o godz. 13:00 wójt weźmie udział w spotkaniu wigilijnym w Niepubliczny Zakładzie Opieki Długoterminowej p.w. "Szpital św. Jerzego" w Lubawie.

 

ZARZĄD ZOSP RP W LUBAWIE

W piątek 20 grudnia o godz. 18:00 w restauracji Tropicana w Rożentalu odbędzie się Wigilijne Posiedzenie Zarządu ZOSP RP w Lubawie. Spotkanie ma na celu m. in. podsumowanie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w bieżącym roku, a także ustalenie terminów zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP.

 

BUDOWA GMINNEJ HALI SPORTOWEJ

W Byszwałdzie powstaje gminna hala sportowa na potrzeby rozgrywek drużynowych w piłce ręcznej, siatkówce i futsalu. Zadanie realizuje firma LUXCOM z Kulig. Całkowity koszt inwestycji to około 5 mln. 500 tys. zł. Planowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku szkolnego i będzie się składał z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową. W budynku zostaną wydzielone cztery szatnie z łazienkami, pomieszczenie dla nauczyciela w-f, trenera oraz pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy. Nie zabraknie także pomieszczeń na sale fitness i siłownie oraz dwóch pomieszczeń wykorzystywanych jako sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz widowni na ok. 300 miejsc.

 

BUDOWA KANALIZACJI

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie. Zadanie zostało podzielone na dwie części: pierwsza to obręb gminy Lubawa, druga, obręb gminy miejskiej Lubawa. Zadanie zrealizuje Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o. Termin realizacji do 3 czerwca 2020 r. Trwa także budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława. Inwestycja na odcinku m. Rodzone zakończy się do końca grudnia 2019 roku, natomiast w m. Sampława w roku 2020.