Flaga

INWESTYCJE DROGOWE

Trwa procedura przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Mortęgi oraz budowy drogi w miejscowości Grabowo. Na inwestycję w Grabowie został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie zadania. W planach jest także przebudowa drogi gminnej w Sampławie. Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przekazano plac budowy inwestycji polegającej na II etapie przebudowy drogi w miejscowości Pomierki.

 

BUDOWA KANALIZACJI

W środę 10 lutego wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski podpisał z prezesem zarządu Iławskiego Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Sp. z o.o. Markiem Malinowskim umowę na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”. Wartość zadania wyniesie około 3 i pół miliona złotych z czego prawie 2 miliony to dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – gospodarka wodno-ściekowa. W ramach inwestycji zostanie wybudowane ponad pół kilometra sieci wodociągowej oraz około 9 kilometrów sieci kanalizacyjnej, do której zostanie podłączonych 68 nieruchomości z terenu Grabowa. Realizacja zadania potrwa do listopada 2022 roku. W kolejnym etapie prace obejmą część miejscowości Wałdyki. Do tej pory skanalizowane już zostały miejscowości takie jak: Kazanice, Byszwałd, Rożental, Rodzone i Mortęgi. Dobiega końca budowa sieci w Sampławie. W ciągu ostatnich kilku lat, od podstaw  Gmina Lubawa wybudowała oczyszczalnię ścieków w Kazanicach za kwotę około 2 milionów 900 tysięcy złotych oraz  ponad 57 kilometrów sieci za kwotę 17 milionów 700 tysięcy złotych.

 

KOMISJE RADY GMINY

W poniedziałek 22 lutego o godz. 10:00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja o działalności Policji w Lubawie.
3. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy.
4. Informacja o działalności Biura Powiatowego ARiMR w Iławie.
5. Informacja na temat stanu urządzeń melioracyjnych i ich konserwacji.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
7. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

 

KOMISJA REWIZYJNA

W poniedziałek 22 lutego o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia będzie:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2.    Kontrola działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa za rok 2020.
3.    Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w roku 2020.
4.    Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

 

XX SESJA RADY GMINY LUBAWA

W piątek 26 lutego o godz. 10:00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się XX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski.
5. Przyjęcie Informacji o działaniach podejmowanych w 2020 roku wobec organów Gminy Wiejskiej Lubawa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa w 2021 roku.
7. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
8. Odpowiedzi na wnioski.
9. Zakończenie obrad.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy ze względu na stan epidemii, zaleca się aby Sesja Rady Gminy Lubawa odbyła się bez udziału publiczności. Przebieg obrad można śledzić on-line za pośrednictwem transmisji na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubawa pod adresem www.gminalubawa.pl

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO – ZAREZERWUJ WIZYTĘ ONLINE

Od 1 lutego do 1 marca można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z panującą pandemią, wizyty w tym celu w Urzędzie będą możliwe tylko po uprzedniej rejestracji online, której można dokonać od 26 stycznia 2021 roku. Aby zarezerwować wizytę należy wejść na stronę: www.gminalubawa.pl zakładka "eUrząd -> menu eBoi -> karty usług -> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej".
Następnie wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "ZAREZERWUJ" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.
Po zakończeniu rezerwacji, na podany w formularzu rejestracji adres e-mail, zostanie przesłana wiadomość z potwierdzeniem wizyty. W mailu zawarty będzie także link umożliwiający odwołanie spotkania.
Wizytę można również zarezerwować bezpośrednio pod linkiem: https://e.gminalubawa.pl/euslugi-web/#/eBoi/klient/karta-uslug/21
W przypadku osób które nie zarejestrowały swojej wizyty wcześniej ich rejestracja będzie się odbywać na Punkcie Obsługi Klienta (budynek B).
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: (0 89) 645 54 10 wew. 428 lub 423.

 

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP

W związku z Uchwałą nr 169/38/2020 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie: przesunięcia terminów kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP, terminy kampanii sprawozdawczo-wyborczej zostają zmienione:
- Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP mają odbywać się w terminie od 01 stycznia do 30 września 2021 r.
- Zjazdy Oddziałów Gminnych Związku mają odbyć się do 30 listopada 2021 r.

Szczegółowe terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych na terenie Gminy Lubawa zostaną ostatecznie ustalone i podane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

 

HALA W BYSZWAŁDZIE CZASOWO NIECZYNNA

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Gminna Hala Sportowa w Byszwałdzie pozostaje zamknięta do 28 lutego 2021 roku.
W związku z powyższym rozgrywki XVII Edycji Mistrzostw Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubawa do tego czasu zostają wstrzymane.

 

DZIAŁALNOŚĆ UG LUBAWA W PANDEMII

Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów. Przy poszczególnych stanowiskach obsługi może znajdować się jedna osoba.
Interesanci są przyjmowani w Punkcie Obsługi Klienta (budynek B- parter). Wnioski  w wersji papierowej można składać w specjalnie do tego przygotowanych skrzynkach na listy zawieszonych w holu Urzędu Gminy. Wizyty w urzędzie są też możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30. Możliwy jest również kontakt poprzez skrzynkę podawczą na platformie PUAP/uglubawa/SkrytkaESP lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Płatności można dokonywać za pomocą karty płatniczej w Punkcie Obsługi Klienta w godz. 9:00 – 13:00. Rekomendujemy dokonywanie płatności droga elektroniczną na konto:
Bank Spółdzielczy w Lubawie 16 8832 0001 2001 0000 0299 0018