Tomasz Ewertowski Wójt Gminy Lubawa podziękował za wspólną pracę odchodzącemu na emeryturę podins. Arturowi Sibilewskiemu, komendantowi Komisariatu Policji w Lubawie. Pożegnalne spotkanie odbyło się we wtorek 25 maja w Urzędzie Gminy w Lubawie. Komendantowi towarzyszył podins. Waldemar Pankowski – Komendant Powiatowy Policji w Iławie. Komendant Artur Sibilewski służbę w Policji rozpoczął 30 lat temu, w 1991 roku. Ostatnie 17 lat przepracował na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Lubawie. Z dniem 1 czerwca przechodzi na emeryturę. Obok podziękowań za wieloletnią służbę na rzecz bezpieczeństwa i ochrony lokalnej społeczności oraz współpracę z samorządem Wójt wręczył odchodzącemu Komendantowi pamiątkowe książki i albumy życząc spełnienia marzeń i realizacji nowych zamierzeń.