Ogłoszenia i komunikaty

Wójt Gminy Lubawa

informuje,

że w związku ze zmianą  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został wprowadzony obowiązek ewidencjonowania przez gminy zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, powinni dokonać pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy Lubawa zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie do 30 kwietnia 2023 r. Wymagany druk dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa, pokój nr 23, na stronie internetowej gminy oraz w BIP.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni przydomowych mogą być
wykonywane przez firmy posiadające aktualne zezwolenie Wójta Gminy Lubawa na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Wykaz firm dostępny jest na stronie: https://bip.gminalubawa.pl/system/obj/12311_wykaz_firm.pdf

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Zgodnie z ustawą gminy mają ustawowy obowiązek kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zdjęcie poglądowe.

31 marca 2023 r. o godz. 11.00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa, Fijewo 73, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na termomodernizację budynków mieszkalnych, w tym wymianę źródła ciepła z programu „Czyste Powietrze”.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie https://portal.fundusz.olsztyn.pl/.

W piątek 3 marca w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie odbył się uroczysty apel poświęcony "Żołnierzom Wyklętym" przygotowany przez nauczycieli i uczniów miejscowej szkoły. Wszystkich gości powitała dyrektor szkoły Hanna Ewertowska

W wydarzeniu m.in. uczestniczyli: wójt Tomasz Ewertowski, wice wójt Marian Licznerski, radni, sołtysi, strażacy z Targowiska i Rakowic, dzielnicowi, księża, dyrektorzy szkół oraz uczniowie  z "podstawówek" w Tuszewie i Prątnicy.

Po części artystycznej głos zabrał pan Jakub Topolewski z Referatu Edukacji Narodowej bydgowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który przeprowadził wykład poświęcony Żołnierzom Wyklętym. Głos zabrali także ksiądz  dziekan Marcin Staniszewski oraz gospodarz Gminy Lubawa – wójt Tomasz Ewertowski.

Baner

Informujemy o akcjii związanej z ochroną środowiska pod nazwą EKO-SOŁECTWO, polegającej na zbiórce elektrośmieci z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (pralki, lodówki, odkurzacze, telewizory, silniki elektr. itd.).

Sołectwa mogą zdobyć atrakcyjne nagrody finansowe.

Zachęcamy mieszkańców do udziału w akcji.

Szczegóły w załączonej ulotce.