Drugi rok z rzędu w Lubstynku, uczczono wydarzenia 1920 roku oddając hołd ludziom, którzy z ogromną determinacją uczestniczyli w procesie odradzania się państwowości polskiej po latach niewoli. W ramach uroczystości, przy pomniku upamiętniającym plebiscyt, została zaprezentowana tablica informacyjna przygotowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku.

Wydarzenie rozpoczęła msza święta, odprawiona w kościele p.w. św. Barbary w Złotowie przez proboszcza miejscowej parafii Karola Schmidta. Dalsza część uroczystości odbyła się w Lubstynku przy obelisku upamiętniającym Polaków, którzy w 1920 roku opowiedzieli się za odrodzoną Rzeczpospolitą. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Lubawa – Tomasz Ewertowski w kilku słowach przypominał okoliczności plebiscytu oraz wyniki głosowania. Do Polski powróciło tylko kilka przygranicznych miejscowości. Z pogranicza lubawsko – mazurskiego do powiatu lubawskiego włączono cztery miejscowości: Lubstynek, Czerlin, Napromek (obecnie w gminie Lubawa) oraz Groszki (obecnie w gminie Rybno).

W Lubstynku na Polskę oddano 93 głosy, na Niemcy zaś 51. W Czerlinie, który w latach 1898–1920 nosił nazwę Mały Napromek przewaga była niewielka, 45 głosów za Polską i 43 za Niemcami.

Zdecydowane zwycięstwo odnotowano w Groszkach, gdzie aż 69 mieszkańców opowiedziało się za Polską, przy jedynie 9 głosach oddanych na Niemcy. Majątek Napromek, w którym na skutek zastraszenia robotników przez gospodarza strona niemiecka osiągnęła przewagę głosów 39 do 10, po wniesionych protestach strony polskiej znalazł się w granicach II Rzeczpospolitej.

Głos zabrał także Przemysław Olstowski, prof. Instytutu Historii PAN, członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku, który zaprezentował szersze tło historyczne związane z wydarzeniami 1920 roku.

Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów oraz zaprezentowano tablicę informacyjną o historii plebiscytu.

Organizatorem uroczystości była Gmina Lubawa przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej – oddział w Gdańsku. Wzięli w niej udział mieszkańcy Lubstynka i okolic oraz zaproszeni goście, m.in. delegacja Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa na czele z naczelnik Katarzyną Lisiecką.

 

Foto: