W piątek, 9 lipca dokonano oficjalnego otwarcia przebudowanego ok. 600 metrowego odcinka drogi w Pomierkach. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych, które w 80 proc. pokryły koszty kwalifikowane zrealizowanego zadania.

Uroczystego poświęcania drogi dokonał ks. Jerzy Hirsz. Natomiast symboliczną wstęgę przecięli: wicewojewoda Sławomir Sadowski, wójt gminy Tomasz Ewertowski oraz sołtys Piotr Roszczynialski. Nie zabrakło także wsparcia ze strony wykonawcy, inspektora nadzoru oraz najmłodszych mieszkańców Pomierk. Wicewojewoda w kilku słowach opowiedział o finansowaniu inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wójt natomiast podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu. Swoje podziękowania przekazali także mieszkańcy miejscowości.

Przebudowę drogi gminnej Kołodziejki – Pomierki nr 147001 N w msc. Pomierki realizowano od sierpnia 2020 roku do czerwca 2021 roku. Zadanie objęło wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 584 mb, zjazdów gospodarczych, chodników, odwodnienia i oznakowania. Wartość inwestycji wyniosła 922 tys. zł i w 80 proc. została dofinansowana przez Fundusz Dróg Samorządowych. Przebudowa drogi była kontynuacją zadania realizowanego w 2019-2020 roku. Wówczas przebudowano odcinek o długości 1022 mb od drogi krajowej DK-15 do miejscowości Pomierki. Zadanie to także zostało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łącznie w dwóch zadaniach przebudowano odcinek o długości 1,6 km, o wartości 1 mln 675 tys. 852 zł, których łączna kwota dofinansowania z funduszu wyniosła 1 mln 280 tys. 147 zł.