W dniu 1 września 2021 roku przeprowadzony zostanie trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania – o godz. 12.00 włączony zostanie ciągły sygnał syren na czas 1 minuty.

Włączenie syreny będzie jednocześnie przypomnieniem o 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.