Zgodnie z  Rozporządzeniem Nr 91 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), do obszaru zagrożonego na terenie Gminy Lubawa należą następujące miejscowości: Gierłoż Polska, Kazanice, Zielkowo..

Na obszarze tym wprowadza się nakazy i zakazy określone w §4 i §5 ww. Rozporządzenia.