We wtorek 8 marca kierownictwo Urzędu Gminy Lubawa wraz z wójtem Tomaszem Ewertowskim na czele, spotkało się sołtysami z terenu Gminy Lubawa. Głównym powodem spotkania był, przypadający na 11 marca, Dzień Sołtysa. Dodatkową okazją do złożenia życzeń był także Dzień Kobiet. Wójt przekazał sołtyskom i sołtysom życzenia oraz symboliczne upominki z okazji ich święta. Podczas spotkania zostały także poruszone tematy dotyczące spraw bieżących poszczególnych sołectw.