W związku z powtarzającym się – szczególnie w okresie wiosennym - wyrzucaniem śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych i tworzeniem dzikich wysypisk, apelujemy do mieszkańców o reagowanie i zgłaszanie do Urzędu Gminy oraz na policję tego typu zachowań. Jeśli podczas spaceru czy jazdy samochodem zauważysz w lesie czy wzdłuż dróg rozrzucone śmieci - reaguj. Dzięki reakcji mieszkańców Zielkowa policja szuka osoby, która w ostatnich dniach wyrzuciła śmieci w młodym lesie na trasie Zielkowo-Gromoty.
Przypominamy, że obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości oraz zarządców terenu obowiązek dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości. PAMIĘTAJMY, że osobie której zostanie udowodnione nielegalne pozbywanie się odpadów grozi administracyjny nakaz usunięcia tych śmieci. Nielegalne pozbywanie się odpadów stanowi wykroczenie, za które kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny.
Dzikie wysypiska to nielegalne miejsca składowania odpadów. Odpady w takich miejscach nie są zabezpieczone, powodują często skażenie gleby i wody. Są siedliskiem wielu bakterii chorobotwórczych, a także groźnych grzybów, ponadto zapewniają idealne warunki dla rozwoju much, komarów i szczurów, a zalegające tam odpady są źródłem nieprzyjemnych zapachów.
Do lasu wyrzuca się niemal wszystko, począwszy od zwykłych śmieci z gospodarstw domowych, przez zużyty sprzęt AGD, meble, opony, a kończąc na odpadach niebezpiecznych – nawozach, zużytych akumulatorach czy azbeście.
Zastanówmy się zanim wyrzucimy śmieci do lasu. Traktujmy las jako fragment otoczenia swojego domu. A przecież w domu się nie śmieci...