Obywatele Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lutego 2022 roku i w dniach kolejnych mogą wnioskować o nadanie numeru PESEL, który jest przydatny m.in. do:

  • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
  • założenia konta w banku,
  • zapisania dziecka do szkoły,
  • korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73 – pokój 22.

Wnioski są dostępne w siedzibie urzędu.

Do wniosku o nadanie numeru PESEL należy dołączyć:

  • zdjęcie spełniające wymagania określone w ustawie o dowodach osobistych,
  • dokumenty poświadczające tożsamość, które (np.: paszport, akt urodzenia dziecka, itp.).

Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu (numer telefonu od polskiego operatora, którego wnioskodawca jest wyłącznym użytkownikiem, a adres email to adres, z którego korzysta) oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil zaufany ułatwia załatwianie różnych formalności przez Internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

W związku z dużym zainteresowaniem przez obywateli Ukrainy otrzymaniem numeru PESEL prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod   nr telefonu 89 645 54 36 – stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności celem umówienia wizyty oraz otrzymania niezbędnych informacji. Wcześniejszy kontakt telefoniczny skraca czas oczekiwania na załatwienie sprawy.

Jednocześnie informujemy, że obywatele Ukrainy mogą się zgłaszać do nas np. w zorganizowanych kilkuosobowych grupach (cała rodzina) i z polskim opiekunem.