Na podstawie Rozporządzenia Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń  (ASF), do obszaru zagrożonego na terenie gminy Lubawa należą następujące miejscowości: Gutowo, Łążyn (na wschód od linii łączącej Szczepankowo i Katlewo), Rumienica, Szczepankowo (na południe od linii łączącej Jagodziny i Łążyn).