Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) informuję o przystąpieniu Gminy Lubawa do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Lubawa.

Mieszkańcy Gminy Lubawa mogą składać wnioski o zakup węgla kamiennego na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta w budynku B Urzędu Gminy Lubawa, Fijewo 73, w dniach i godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej (link: https://bip.gminalubawa.pl/10122/1650/Wniosek_o_zakup_preferencyjny_paliwa_stalego__28wegla_29/) lub w Punkcie Obsługi Klienta.

Dystrybucją paliwa stałego zajmować się będzie wybrany w drodze postępowania skład węgla zlokalizowany na terenie miasta Lubawa.

Po przeprowadzeniu formalnych procedur dodatkowe informacje dotyczące zasad zakupu węgla zostaną przekazane w kolejnym komunikacie.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubawa pod numerami telefonu: 89 645 54 30 i 89 645 54 40.

                                                                                                                                                                    Wójt

                                                                                                                                                      /-/ Tomasz Ewertowski