Trzeci dzień Artystycznej Jesieni seniorzy spędzają na Warsztatach motania lalek.
Wydarzenie Artystyczna Jesień - Przegląd Twórczości Klubów Seniora w Gminie Lubawa zorganizowano w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie