W dniu 15 grudnia 2022 roku, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wójt Tomasz Ewertowski oraz skarbnik Anna Jędrychowska z przedstawicielami Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustawem Markiem Brzezinem oraz Sylwią Jaskulską, podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu dofinansowanego w ramach wdrażanej w województwie warmińsko-mazurskim inicjatywy LEADER.

Umowa dotyczy budowy placów zabaw i siłowni zewnętrznych w 4 miejscowościach na terenie Gminy Lubawa. Przyznane fundusze unijne w wysokości 125 458,00 zł pozwolą na stworzenie niezbędnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, która ma służyć społeczności lokalnej. Nowo powstała infrastruktura zostanie wybudowana w miejscach najbardziej dostępnych i uczęszczanych przez mieszkańców. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej o nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne, poprawi estetykę takich miejscowości, jak: Kazanice, Zielkowo, Mortęgi, Targowisko Dolne, co zwiększy atrakcyjność tych miejscowości, szczególnie pod względem rekreacyjnym i sportowym.

Infrastruktura rekreacyjna przeznaczona dla każdej grupy wiekowej wyposażona będzie w ogólnodostępny i nieodpłatny zestaw elementów:
Mortęgi: huśtawka ważka, zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, bujak, piaskownica, 3 ławki, wioślarz, wyciskanie siedząc +wyciąg górny, orbitrek, twister + wahadło, prasa nożna, piłkarzyki , kosz na śmieci
Zielkowo: wahadło + twister, orbitrek, wyciskanie siedząc + wyciąg górny, prasa nożna, wioślarz, 3 ławki, piłkarzyki, piaskownica, zestaw zabawowy, kosz na śmieci
Targowisko Dolne: 2 bujaki, piaskownica, linaria, zestaw zabawowy, prasa nożna, wahadło + twister, wyciskanie siedząc + wyciąg górny, wioślarz, orbitrek, piłkarzyki, 3 ławki, kosz na śmieci
Kazanice: prasa nożna, wahadło + twister, wyciskanie siedząc + wyciąg górny, wioślarz, orbitrek, piłkarzyki, 3 ławki, kosz na śmieci

Projekt w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach: ) Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.