W ramach dofinansowań: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rządowej subwencji realizowane są kolejne etapy budowy sieci sanitarnej w Grabowie-Wałdykach. Dzięki tym inwestycjom sieć kanalizacyjna gminy powiększy się o 19,5 km i łącznie jej długość wyniesie 107 kilometrów. Łączna kwota dofinansowań na to zadanie to: 6 mln 700 tys. zł

Dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mortęgach realizowana z użyciem środków z Polskiego Ładu w wysokości 320 tys. 986 zł.

Kolejna inwestycja z dofinansowaniem z Polskiego Ładu to rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kazanicach, na którą został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert zaplanowano na 5 kwietnia. Dofinansowanie dla tego zadania wynosi 4 mln 700 tys. zł.

LUBAWA polski lad 2

polski lad pages to jpg 0001

PROW 2014 2020 logo kolor

RFIL