Urząd Gminy Lubawa na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236 ze zm.), ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego (węgla).

Do sprzedaży pozostało:

- groszek (8-25 mm) w ilości 3,40 tony,

- orzech (powyżej 25 mm) w ilości 0,54 tony.

Obie frakcje są popakowane w worki po ok 30 kg.

Cena: 1.500 zł. za 1 tonę.

Nie ma ograniczeń w ilości zakupionego węgla – każda osoba uprawniona może nabyć jego dowolną ilość.

Wnioski o zakup można składać w Urzędzie Gminy Lubawa do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 645 54 40.