W dniach 05.09.2023 r. – 25.09.2023 r. odbyły się zebrania wiejskie zwołane przez Wójta Gminy Lubawa dla wyboru sołtysów i rad sołeckich we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Lubawa.

Zmiany sołtysów nastąpiły w sołectwach: Losy, Szczepankowo, Czerlin i Sampława.

Poniżej podajemy informacje dotyczące wyników wyborów z podziałem na poszczególne sołectwa:

 • Sołectwo Prątnica- Jan Kowalkowski (30 głosów za na 31 osób głosujących),
 • Sołectwo Mortęgi- Alicja Zabłotna (60 głosów za na 70 osób głosujących),
 • Sołectwo Tuszewo- Ewa Budzińska (37 głosów za na 39 osób głosujących),
 • Sołectwo Wałdyki- Ewelina Jarząbek (22 głosy za na 22 osoby głosujące),
 • Sołectwo Grabowo- Jolanta Bukowska (30 głosów za na 32 osoby głosujące),
 • Sołectwo Pomierki- Piotr Roszczynialski (18 głosów za na 19 osób głosujących),
 • Sołectwo Gierłoż Polska- Dominik Sadowski (20 głosów za na 20 osób głosujących),
 • Sołectwo Zielkowo- Zbigniew Trzeszewski (56 głosów za na 58 osób głosujących),
 • Sołectwo Rożental- Agnieszka Deptuła (98 głosów za na 102 osoby głosujące).
 • Sołectwo Ludwichowo- Anna Rudnik (24 głosy za na 24 osoby głosujące),
 • Sołectwo Targowisko- Aleksandra Pielenc (39 głosów za na 39 osób głosujących),
 • Sołectwo Rakowice- Judyta Wierzbicka (86 głosów za na 100 osób głosujących),
 • Sołectwo Losy- Zbigniew Ewertowski (4 głosy za na 5 osób głosujących),
 • Sołectwo Gutowo- Jadwiga Kasprowicz (37 głosów za na 41 osób głosujących),
 • Sołectwo Rumienica- Jolanta Dybich (47 głosów za na 54 osoby głosujące),
 • Sołectwo Raczek- Anna Grabkowska (8 głosów za na 8 osób głosujących),
 • Sołectwo Byszwałd- Elżbieta Treder (45 głosów za na 47 osób głosujących),
 • Sołectwo Szczepankowo- Przemysław Karpiński (37 głosów za na 41 osób głosujących).
 • Sołectwo Lubstyn- Zbigniew Ochenkowski (7 głosów za na 11 osób głosujących- głosy podzieliły się na 2 kandydatów),
 • Sołectwo Lubstynek- Kazimierz Chyziński (15 głosów za na 16 osób głosujących),
 • Sołectwo Czerlin- Małgorzata Golder (17 głosów za na 17 osób głosujących),
 • Sołectwo Łążyn- Sylwia Wandzlewicz (43 głosy za na 45 osób głosujących),
 • Sołectwo Kazanice- Stanisław Wiśniewski (22 głosy za na 46 osoby głosujące- głosy podzieliły się na 3 kandydatów),
 • Sołectwo Złotowo- Jan Licznerski (45 głosów za na 58 osób głosujących),
 • Sołectwo Omule- Piotr Kuczyński (31 głosów za na 32 osoby głosujące),
 • Sołectwo Sampława- Dorota Polanowska (37 głosów za na 39 osób głosujących).
 • Sołectwo Fijewo- Stanisław Kowalkowski (35 głosów za na 65 osób głosujących- głosy podzieliły się na 2 kandydatów).

Podczas wiejskich zebrań wyborczych wyłoniono także składy rad sołeckich, wspierających pracę sołtysów.