W dniu 20 października 2023 r. w Omulu odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zadanie pn.: Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Omulu” zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, dotacja w kwocie 200.000 zł”.

https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

https://wfosigw.olsztyn.pl/

https://www.gov.pl/web/klimat