Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w I półroczu można składać w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Lubawa – Referat Finansowo-Podatkowy pok. 12.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Faktury Vat za okres:od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

3. Informacja z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarstwie,

4. Informacja z ARiMR o liczbie DJP świń w gospodarstwie,

5. Informacja z ARiMR o liczbie DJP kóz w gospodarstwie,

6. Informacja z ARiMR o liczbie DJP owiec w gospodarstwie,

7. Informacja z ARiMR o liczbie DJP koni w gospodarstwie,

8. Załącznik do wniosku – zestawienie faktur,

W   przypadku osób, które dzierżawią grunty dodatkowo:

  • Kserokopia umowy dzierżawy,
  • Oświadczenie właściciela gruntów

 

 

 

 

Wnioski można pobrać ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub w Urzędzie Gminy Lubawa – Referat Finansowo-Podatkowy pok. 12.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Finansowo-Podatkowego pod nr tel. 89 645-54-23, 89 645-54-28.

 

W 2024 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.

 

Limit zwrotu podatku w 2024 r wynosi:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

40 x liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni

4 x średnia roczna liczba świń