Plakat

Gmina Lubawa pozyskała 848 944,00 zł z funduszy zewnętrznych, co stanowi 100% pokrycia wszystkich wydatków w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd". Środki te zostaną przeznaczone na szereg działań mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego naszego urzędu oraz ochronę danych mieszkańców.

Zakupimy m.in. nowoczesne urządzenie UTM, zasilacz awaryjny UPS, serwery oraz macierz dyskową, co pozwoli nam skutecznie reagować na zagrożenia cybernetyczne. Dodatkowo, wprowadzimy systemy zwiększające bezpieczeństwo naszego urzędu oraz przeszkolimy pracowników z zakresu cyberbezagrożeń.

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

82% dofinansowania pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, a 18% z Budżetu Państwa.