Funkcja 

 Imię i Nazwisko 

 Tel. służbowy 

 Wójt Gminy:    mgr inż. Tomasz Ewertowski      089 645-54-10
 V-ce Wójt:  mgr Marian Licznerski   089 645-54-12
 Skarbnik:   mgr Anna Jędrychowska   089 645-54-24
 Sekretarz:  mgr Adam Roznerski   089 645-54-13