Pełniona funkcja 

 Imię i Nazwisko

 Przewodniczący Rady:     Jan Laskowski
 V-ce Przewodniczący Rady:    Jan Kowalkowski  
   Jan Licznerski
 Członkowie Rady:  Anna Helena Guzowska 
   Marek Chorzelewski
   Joachim Dutkiweicz
   Karol Kuczyński
   Tomasz Golder
   Rafał Chyrzyński
   Grzegorz Palczewski
   Piotr Karczewski
   Mirosław Jerzy Tomaszewski
   Zbigniew Makowski
   Zbigniew Kazimierz Skomorowski
   Zbigniew Trzeszewski