Komisja Rewizyjna:

Grzegorz Palczewski - Przewodniczący

Mirosław Tomaszewski - Zastępca Przewodniczącego

Anna Guzowska

Karol Kuczyński

Zbigniew Makowski

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Grzegorz Palczewski - Przewodniczący

Zbigniew Makowski - Zastępca Przewodniczącego

Anna Guzowska

 

Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów:

Joachim Dutkiewicz - Przewodniczący

Jan Kowalkowski - Zastępca Przewodniczącego

Marek Chorzelewski

Zbigniew Makowski

Jan Laskowski

Zbigniew Skomorowski

Zbigniew Trzeszewski

Grzegorz Palczewski

 

Komisja Społeczna:

Anna Guzowska - Przewodniczący

Jan Licznerski - Zastępca Przewodniczącego

Rafał Chyrzyński

Karol Kuczyński

Piotr Karczewski

Tomasz Golder

Mirosław Tomaszewski