Baner

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa realizuje program „Opieka 75+” edycja 2024 w ramach umowy zawartej w dniu 29.05.2024 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Wójtem Gminy Lubawa.

 

CEL PROGRAMU

Strategicznym celem programu jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat
i więcej.

 

CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 554.512,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 332.707,00 zł

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Więcej na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej