INWESTYCJE DROGOWE
- Kontynuujemy ważne inwestycje drogowe. Trwa II etap remontu i przebudowy drogi w miejscowości Rożental. W ramach zadania m.in. zostaną wykonane: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty związane z wykonaniem nawierzchni, chodników oraz zjazdów do posesji. Remont i przebudowa obejmuje 650 metrowy odcinek drogi oraz 1100 metrów chodników. Prace potrwają do 30 września i w 50 proc. są finansowane w ramach Programu Wieloletniego: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Koszt całego zadania wynosi: 807.230,63 zł.
Pierwszy etap modernizacji i odnowy drogi w Rożentalu został wykonany w ubiegłym roku na odcinku 640 m i kwotę ok. 520 tys. zł.

- Rozpoczął się II etap przebudowy gminnej drogi w  miejscowości Byszwałd. W zakres realizacji zamówienia  m.in. wchodzą: roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, roboty związane z  wykonaniem nawierzchni, chodników, zjazdów do posesji. Prace obejmują również  zagospodarowanie dojść oraz placu przy kościele w celu usprawnienia komunikacji. Prace potrwają do połowy lipca. Koszt całego zadania wyniesie ok. 300 tys. zł.
W ubiegłym roku zakończył się I etap przebudowy drogi w Byszwałdzie. Koszt tego zadania wyniósł 1 mln. 822 tys.
Po zakończeniu całego zadania zostanie wykonane odwodnienie na odcinku 1 km oraz zmodernizowana nawierzchnia chodników na odcinku 600 m.

- Trwa „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazanice na odcinku 250 m". Realizację zadania zaplanowano do 15 września.

PRZETARGI
- W poniedziałek, 1 czerwca upłynął termin składania ofert  na zadanie: „Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcie nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na I rok stacjonarnych studiów , magisterskich realizowanych w  trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie." Wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Na  Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań" z siedziba w Iławie. Na zadanie przeznaczono 3.100 zł.


ZAWODY STRAŻACKIE
W niedzielę, 14 czerwca
o godz. 14:00 w Prątnicy odbędą się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, kategoria seniorów.

KONKURS PRZYRODNICZY
W poniedziałek, 8 czerwca
w Zespole Szkół w Suszu odbędzie się Finał XIV Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej. W zmaganiach wezmą udział uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Parku Karojobrazowego Pojezierza Iławskiego i Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.

POSIEDZENIE RADY FUNDACJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO
W środę, 10 czerwca
o godz. 13:00 w  siedzibie Iławskiej Izby Gospodarczej odbędzie się sprawozdawcze posiedzenie Iławskiej rady Fundacji Rozwoju Gospodarczego. Porządek obrad:
1. Raport o stanie funduszu na dzień 30 kwietnia 2009 r.
2. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych.
3. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu.
4. Sprawy bieżące.


JUBILEUSZ CARITASU
W sobotę, 13 czerwca
odbędą się obchody 10-lecia powstania Działdowskiego centrum Caritas im. Abp. Antoniego Juliana Nowakowskiego. Uroczystości zaplanowano na godz. 16:00 w  auli Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR S.A. w Działdowie.

WALNE W CECHU
W piątek, 19 czerwca
o godz. 18:00 w Karczmie „Nad Sandelą" odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Cechu.