PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Dobiega końca przebudowa przepustu w miejscowości Sampława na rzece Elszka - droga gminna. Koszt przebudowy to ponad 193 tys. zł. Prace, które realizuje firma PPUH MEL-KAN sp. z o.o. z Grudziądza, potrwają do 20 grudnia.

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW
Zakończyła się przebudowa chodników w miejscowości Losy. Koszt zadania wyniósł około 83 tys. zł. Wykonawcą była firma MUSA z Targowiska Dolnego.

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
Trwa rozeznanie rynku na zadanie dotyczące wywozu nieczystości ciekłych. Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa do 14 grudnia do godz. 9:00.

ZARZĄD ODDZIAŁU OSP
W poniedziałek 12 grudnia o godz. 12:00 w Olsztynie wójt weźmie udział w plenarnym posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

WYRÓŻNIENIA WOJEWODY
W czwartek 15 grudnia o godz. 10:00 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbędzie się konferencja pt. „Pamięć o ofiarach działań wojennych na Warmii i Mazurach”. Podczas tej uroczystości zostaną wręczone wyróżnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla instytucji oraz osób zaangażowanych w działalność dotyczącą sprawowania opieki i popularyzowania miejsc wydarzeń i postaci historycznych związanych z walkami i męczeństwem. Wśród wyróżnionych instytucji znalazły się trzy placówki oświatowe z terenu gminy Lubawa: Szkoła Podstawowa w Rumienicy, Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie oraz Zespół Szkół w Sampławie.

SPOTKANIE WIGILIJNO-OPŁATKOWE
W piątek 16 grudnia o godz. 10:00 odbędzie się odbędzie się spotkanie wigilijno-opłatkowe uczestników Stowarzyszenia na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Pomocy Społecznej.

ZARZĄD ZOSP RP W LUBAWIE
W poniedziałek 19 grudnia o godz. 14:30 w sali sesyjnej odbędzie się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie. Na zebraniu przedstawione zostanie sprawozdanie roczne z działalności Związku oraz ustalone zostaną terminy zebrań walnych na rok 2017.