PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
Została  podpisana umowa na przebudowę dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo za cenę 471.151,06 zł oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo za kwotę 1.611.480,51 zł. Oba zadania wykona firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.

SAMOCHÓD STRAŻACKI
W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z firmą FHUP PERFEKT z Nowej Wsi na dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO z napędem 4x4 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstynku.

KOMISJE RADY GMINY
We wtorek 21 lutego o godz. 9:00 w sali Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie: zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.

DORZECZE DRWĘCY
We wtorek 21 lutego o godz. 11:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy. Tematem spotkania będzie m.in. podjęcie uchwały absolutoryjnej, uchwalenie budżetu na bieżący rok oraz organizacja tegorocznych „Dni Drwęcy”. Zebranie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku.

ZEBRANIE WIEJSKIE
W środę 22 lutego o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Zielkowie odbędzie się zebranie wiejskie dla wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Zielkowo.

ODPRAWA ROCZNA
W czwartek 23 lutego wójt będzie uczestniczył w odprawie rocznej policji. Odprawa będzie okazją do podsumowania m.in. stanu bezpieczeństwa za rok 2016 i odbędzie się w Komisariacie Policji w Lubawie o godz. 10:00.

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W JEDNOSTKACH OSP
Od 13 stycznia do 10 marca na terenie gminy Lubawa trwają zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności OSP oraz plan działania na rok bieżący to główne tematy obrad. Najbliższe zebrania zaplanowane zostały w piątek 24 lutego o godz. 17:00 w Kazanicach i o godz. 18:30 w Rożentalu.