PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
Została  podpisana umowa na przebudowę dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo za cenę 471.151,06 zł oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo za kwotę 1.611.480,51 zł. Oba zadania wykona firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
W poniedziałek 27 lutego o godz. 13:00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rożentalu odbędzie XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:
1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Przyjęcie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego,
d) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
e) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
f) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
g) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubawa nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,
h) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,
i) przyjęcia Programu działań na rzecz osób starszych w Gminie Lubawa na lata 2017 - 2020,
j) powołania Rady Seniorów Gminy Lubawa oraz nadania jej statutu,
k) przystąpienia Gminy Lubawa do realizacji w latach 2017-2020 projektu pn. „Aktywna przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2020.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Zakończenie obrad.

KONFERENCJA W OLSZTYNIE
W poniedziałek 27 lutego o godz. 13:00 Wójt weźmie udział w konferencji pod nazwą „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy JST”. Konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie odbędzie się w auli Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM i połączona będzie z wręczeniem wyróżnień gminom z najwyższymi lokatami w rankingu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W środę 1 marca - z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odbędzie się spotkanie otwarte z dziennikarzem śledczym oraz autorem książek Wojciechem Sumlińskim. Spotkanie pod nazwą „Niezłomni-Wyklęci” odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rożentalu o  godz. 10:00.

SAMORZĄDOWY DZIEŃ SOŁTYSA
W piątek 3 marca o godz. 12:00 Wójt oraz delegacja sołtysów z terenu gminy Lubawa będą uczestniczyć w uroczystości z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach. Uroczystość organizowana przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie odbędzie się w Centrum Kongresowo-Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie.

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W JEDNOSTKACH OSP
Od 13 stycznia do 10 marca na terenie gminy Lubawa trwają zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności OSP oraz plan działania na rok bieżący to główne tematy obrad. Najbliższe zebrania zaplanowane zostały w:
- piątek 3 marca o godz. 17:00 w Targowisku Dolnych i o godz. 18:30 w Rakowicach.

PODSUMOWANIE HALÓWKI
W niedzielę 05 marca w hali sportowej w Rożentalu odbędzie się ostatnia XIII kolejka spotkań XIII Edycji Otwartych Mistrzostw Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubawa. Po zakończeniu gier, około godziny 17:30, nastąpi podsumowanie zmagań oraz wręczenie pamiątkowych medali, statuetek, pucharów oraz nagród wyróżniającym się drużynom, zawodnikom, kibicom oraz mediom. Organizatorem ligi jest Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie.

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
We wtorek 7 marca o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Rożentalu odbędą się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
W turnieju, który poprowadzi kpt. inż. Krzysztof Rutkowski – zastępca dowódcy jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wezmą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Lubawa. Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na dwie grupy wiekowe (szkoła podstawowa/gimnazjum). Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą reprezentować gminę Lubawa w turnieju powiatowym w Iławie, który odbędzie się 09.03.2017 r.