KOLEJNA INWESTYCJA W KANALIZACJĘ I WODOCIĄGI W GMINIE LUBAWA
W poniedziałek 12 czerwca wójt uczestniczył w spotkaniu z marszałkiem województwa, podczas którego podpisane zostały 23 umowy na działania usprawniające instalacje kanalizacyjne lub wodociągowe. Wśród beneficjentów znalazł się Zakład Komunalny Gminy Lubawa, który na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental otrzyma prawie 2 miliony złotych dofinansowania. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 15 km kanalizacji zbiorczej oraz stacja uzupełniająco-stabilizująca ciśnienie wody. Planuje się przyłączenie 185 budynków do sieci kanalizacyjnej. Inwestycja potrwa do czerwca 2018 roku.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
- Podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. z Brodnicy na przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice oraz w miejscowości Prątnica. Termin realizacji zadani upływa w dniu 10 października tego roku.
- Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi nr 147013 N w miejscowości Czerlin. Wpłynęła 1 oferta. Trwa procedura sprawdzania.
- Dokonaliśmy wyboru wykonawcy zadania polegającego na przebudowie chodnika w miejscowości Grabowo. Zadanie zrealizuje do 31 sierpnia tego roku  firma MUSA z Targowiska Dolnego.

SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY
Dokonaliśmy wyboru firmy, która dostarczy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie. Samochód dostarczy firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna PERFEKT Pojazdy Pożarnicze z Nowej Wsi. Wartość pojazdu wynosi 180 tys. złotych.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Dokonaliśmy wyboru firmy - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EURO-PLAST” z Ciechocinka na zakup urządzeń do oczyszczana ścieków komunalnych. Przewiduje się zakup 20 kompletów małych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 6 dużych za łączną kwotę ok. 50 tys. złotych.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na „Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowniczego ratowniczego dla OSP z terenu Gminy Lubawa” na kwotę 21 tys. 700 zł . W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie dla trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE MDP
W niedzielę 11 czerwca na stadionie miejskim w Iławie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W turnieju wzięło udział 9 drużyn MDP z terenu powiatu iławskiego (4 dziewczęce i 5 chłopców) - w tym 4 drużyny z gminy Lubawa.
Młodzież rywalizowała w dwóch konkurencjach: rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami. W grupie dziewcząt miejsce I zdobyła OSP Wałdyki, natomiast OSP Rożental uplasowała się na miejscu IV. W grupie chłopców brązowy medal wywalczyła OSP Rożental. Drużyna OSP Byszwałd była IV. Zwycięzcy tegorocznych zawodów powiatowych zakwalifikowali się do zawodów rangi wojewódzkiej, które odbędą się we wrześniu w Iławie.