PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Odbyły się  odbiory techniczne czterech przebudowanych odcinków dróg powiatowych w Wiśniewie, Lubstynku, Gutowie oraz na odcinku Prątnica-Szczepankowo. Inwestycje te Gmina Lubawa realizowała wspólnie z Powiatem Iławskim. Przebudowa objęła 6 odcinków dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Łącznie zostanie przebudowanych ok. 5 km dróg. Obecnie trwają jeszcze prace w Kazanicach i Rożentalu.
Łączna wartość inwestycji wyniesie 2 mln. 200 tys. zł. Koszty po połowie pokryje Gmina i Powiat. Zadanie realizuje firma Skanska SA. Z Warszawy. Polega ono przede wszystkim na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

PRZETARGI
Trwa przebudowa drogi gminnej nr 147008 N w miejscowości Targowisko Górne. Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.

REMONTY ŚWIETLIC
Odbyły się odbiory techniczne prac związanych z wykonaniem centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich w Rumienicy, Kazanicach i Gutowie. Zadanie realizowała firma Skiba z Brodnicy.
Trwają prace w budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie polegające na przebudowie i odnowieniu pomieszczeń oraz wykonaniu centralnego ogrzewania gazowego. Zadanie realizowane jest w ramach wieloletniego programu rządowego. W zmodernizowanym budynku zostanie uruchomiona placówka dla osób starszych - klub Senior +.

SPOTKANIE LGD ZIEMIA LUBAWSKA
W czwartek 14 grudnia o godz. 16:00 w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

V FESTYN ZAWODOZNAWCZY
W piątek 15 grudnia o godz. 9:00 Wójt będzie uczestniczył w V Festynie Zawodoznawczym, który odbędzie się w Zespole Szkół w Lubawie.

ZARZĄD GMINNEGO ZWIĄZKU ZOSP RP
W piątek 15 grudnia o godzinie 17:00 Wójt weźmie udział w wigilijnym posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie. W posiedzeniu uczestniczyć będą członkowie zarządu ZOSP RP w Lubawie oraz zaproszeni goście. Głównym tematem posiedzenia będzie podsumowanie roku 2017 oraz ustalenie terminów zebrań sprawozdawczych w roku 2018. Podczas uroczystości odznaczeni zostaną Orłem Gminy Lubawa wyróżnieni przez Prezydium Zarządu strażacy, działacze oraz jednostki OSP. Uroczystość odbędzie się w zajeździe Tropicana w Rożentalu.