PRZEBUDOWY DRÓG

  • Do połowy września 2018 roku potrwają przebudowy gminnych dróg Omule-Szczepankowo oraz Łążyn-Szczepankowo w miejscowości Łążyn. Obie inwestycje zostaną w 50% dofinansowane z budżetu państwa.
  • Przebudowa drogi gminnej Łążyn-Szczepankowo Nr 147021N w miejscowości Łążyn została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Podpisanie umowy odbędzie się w środę 4 lipca w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Zadanie zrealizuje firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza, która jest także wykonawcą przebudowy drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica.
  • 19 czerwca została podpisana umowa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule. Kwota dofinansowania w wysokości 50% wartości inwestycji zostanie przekazana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Prace zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.
  • W ramach rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca przebudowy chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Fijewo. Inwestycję zrealizuje firma Bud-Stal z Lubawy.

 

DOTACJA CELOWA

W piątek 13 lipca wójt podpisze umowę pomiędzy Gminą Wiejską Lubawa a Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie zorganizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2018 roku.

 

PRZETARGI

Została podpisana umowa na budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale gimnastyczne - SP w Tuszewie. Zadanie do 31 lipca 2019 roku zrealizuje firma Girder Sp. z o.o. Sp. k. z Włocławka.
Trwa procedura sprawdzania ofert w przetargu nieograniczonym na budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd. Wpłynęło 7 ofert.
Trwa procedura sprawdzania ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku SP w Grabowie-Wałdykach. Wpłynęły 2 oferty. 
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na Remont nawierzchni drogi Nr 147014N w miejscowości Rumienica. Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2018 roku o godz. 9:00. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.
W rozeznaniu rynku na modernizację boiska sportowego wraz z bieżnia przy Szkole Podstawowej w Grabowie-Wałdykach nie wpłynęła żadna oferta.

 

REMONTY W SZKOŁACH

Trwają prace malarskie w Szkole Podstawowej w Tuszewie oraz prace elektryczne w Szkole Podstawowej w Sampławie.

 

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Zadanie polegające na budowie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Prątnicy zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. Całkowity koszt zadania wyniesie ponad 43 tys. zł.

 

MODERNIZACJA BIBLIOTEKI

Trwa modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa - filia Prątnica. Modernizację wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Lubtech Sp. z o.o. z Fijewa za kwotę ponad 460 tys. zł. Dostawę wyposażenia, m.in. regałów, krzeseł, biurek, ekranu projekcyjnego zrealizuje firma Bener z Gdańska za kwotę ok. 25 tys. zł. Realizacja zadania potrwa do 15 września tego roku.