PRZEBUDOWY DRÓG

- Została podpisana umowa z Kancelarią Adwokacką z Płocka na przebudowę drogi gminnej 147006N, 147041N w miejscowości Sampława, Ludwichowo. Zadanie polega, m.in. na wykonaniu jezdni, zjazdów na posesję oraz przystanku autobusowego. Przedmiot zamówienia będzie w 50 proc. współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W TUSZEWIE

- Zadanie polegające na budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne - SP w Tuszewie realizuje firma Girder Sp. z o.o. Sp. k. z Włocławka. Wartość inwestycji to prawie 2 mln. 900 tys. zł. Część zadań została dofinansowana kwotą ponad 700 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa. O dofinansowanie taką samą kwotą Gmina wystąpiła również w tym roku. Dodatkowym kosztem jest wyposażenie sali gimnastycznej, na które zostanie przeznaczonych ponad 127 tys. zł.

 

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W BYSZWAŁDZIE

- Budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd realizuje firma LUXCOM z Kulig. Całkowity koszt inwestycji to około 5 mln. 500 tys. zł. Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w kwocie 2 mln 400 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Gmina stara się także o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa. Planowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku szkolnego i będzie się składał z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową, spełniającą warunki techniczne i użytkowe dla rozgrywania zawodów sportowych (piłka ręczna, futsal i koszykówka).

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie ogłosili przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie. Zadanie zostało podzielone na dwie części: pierwsza to obręb gminy Lubawa, na który wpłynęło 5 ofert i druga, obręb gminy miejskiej Lubawa, tu wpłynęły 4 oferty. Trwa procedura badania ofert.

 

OBCHODY DNIA GODNOŚCI

W środę 22 maja o godz. 10:00 w Ostródzie odbędą się obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizatorem uroczystości jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie.

 

KONFERENCJA OTWARCI NA SKANDYNAWIĘ

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego już po raz 7. organizuje konferencję OTWARCI NA SKANDYNAWIĘ, która odbędzie się w czwartek 23 maja o godz. 10:00 w Elblągu. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych województwa warmińsko-mazurskiego przedsiębiorcom ze Szwecji, Finlandii i Danii, a także umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami ze Skandynawii, a przedstawicielami biznesu z Warmii i Mazur.

 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE MDP

W niedzielę 26 maja o godz. 14:00 w Rożentalu odbędą się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Do zawodów zgłosiło się 15 drużyn w tym 10 w kat. Chłopców i w 5 kat. Dziewcząt. Drużyny będą rywalizować w dwóch konkurencjach: rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami. Zwycięzcy będą reprezentować Gminę Lubawa na zawodach rangi powiatowej.