PRZEBUDOWY DRÓG

- W poniedziałek 3 czerwca Wójt podpisał umowę z Wojewodą warmińsko-mazurskim na realizację projektu przebudowy drogi gminnej 147006N, 147041N w miejscowości Sampława, Ludwichowo. Zadanie polega, m.in. na wykonaniu jezdni, zjazdów na posesję oraz przystanku autobusowego. Przedmiot zamówienia będzie w 50 proc. współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

 

OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI

Zadanie pn. „Budowa 2 otwartych stref aktywności dla mieszkańców Gminy Lubawa” zostało pozytywnie zaopiniowane do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2019. W ramach zadania wybudowane zostaną dwie siłownie zewnętrzne przy Szkołach Podstawowych w Rożentalu i Sampławie. Łączna kwota zadania wynosi ponad 75 tys. zł, z czego 50 proc. pokryje dofinansowanie.

 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W TUSZEWIE

- Zadanie polegające na budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne - SP w Tuszewie realizuje firma Girder Sp. z o.o. Sp. k. z Włocławka. Wartość inwestycji to prawie 2 mln. 900 tys. zł. Część zadań została dofinansowana kwotą ponad 700 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa. O dofinansowanie taką samą kwotą Gmina wystąpiła również w tym roku. Dodatkowym kosztem jest wyposażenie sali gimnastycznej, na które zostanie przeznaczonych ponad 127 tys. zł.

 

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W BYSZWAŁDZIE

- Budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd realizuje firma LUXCOM z Kulig. Całkowity koszt inwestycji to około 5 mln. 500 tys. zł. Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w kwocie 2 mln 400 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Gmina stara się także o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa. Planowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku szkolnego i będzie się składał z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową, spełniającą warunki techniczne i użytkowe dla rozgrywania zawodów sportowych (piłka ręczna, futsal i koszykówka).

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W poniedziałek 3 czerwca Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie podpisali umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie. Zadanie zostało podzielone na dwie części: pierwsza to obręb gminy Lubawa, druga, obręb gminy miejskiej Lubawa. Zadanie zrealizuje Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. Z o.o.

 

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI

We wtorek 4 czerwca o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się spotkanie organizacyjno-szkoleniowe dla sołtysów gminy Lubawa. W programie spotkania, m.in. zaplanowano informację o organizacji pracy w Urzędzie oraz na temat funduszu sołeckiego i zasad składania wniosków budżetowych.

 

EKONOMIA SPOŁECZNA

W piątek 07 czerwca o godz. 10:00 w Olsztynie odbędzie się konferencja „Ekonomia społeczna w turystyce Warmii i Mazur”. Przedsięwzięcie zaplanowano w ramach obchodów VII Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomia Społeczną. Organizatorem konferencji jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

KONGRES PRZYSZŁOŚCI

W czwartek 6 czerwca o godz. 9:15 w Olsztynie rozpocznie się III Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości. Organizatorem spotkań w celu wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy nauką, biznesem i technologia są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz Grupa WM Sp. Z o.o.