Po kilkunastu latach starań Gminy Lubawa Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji przebudowę drogi krajowej nr 15 w Rożentalu. Inwestycja obejmie podniesienie nośności nawierzchni, przebudowę skrzyżowania na rondo, likwidację skrzyżowania z drogą powiatową nr 1214N, budowę korpusu drogowego o przekroju jednojezdniowym 1×2. Projekt zakłada także odtworzenie istniejących zatok autobusowych w innej lokalizacji, budowę chodników oraz przejść dla pieszych wraz z oświetleniem. Prace przygotowawcze rozpoczną się jeszcze w tym roku. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023. Ciągle jeszcze na swoją kolej czekają równie niebezpieczne skrzyżowania przy drodze nr 15 w Byszwałdzie, Sampławie oraz Łążku. Mamy nadzieję, że przebudowa drogi w Rożentalu zapoczątkuje przebudowę wszystkich newralgicznych odcinków „piętnastki” na terenie lubawskiej gminy.