Wiadomości urzędowe

PRZETARGI

 • Trwa procedura sprawdzania ofert w przetargu nieograniczonym na budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd. Wpłynęło 7 ofert.
 • Został rozstrzygnięty przetarg na termomodernizację budynku SP w Grabowie-Wałdykach. Zadanie do 31 października 2018 roku zrealizuje firma HD INVEST s.c. Dominik Depczyński, Tomasz Haska, ul. Grudziądzka 71, 14-200 Iława. Całkowity koszt wyniesie 386.065,92 zł.
 • Trwa procedura sprawdzania ofert w przetargu nieograniczonym na Remont nawierzchni drogi Nr 147014N w miejscowości Rumienica. Wpłynęła 1 oferta.
 • Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej Nr 147021N w miejscowości Łążyn. Oferty należy składać do dnia 20 lipca 2018 roku do godziny 9:00. Szczegóły na stronie http://bip.gminalubawa.pl/.

 

ZAPROSZENIA NA UROCZYSTOŚCI

 • Zaproszenie na organizowany dnia 17 lipca 2018 roku (sobota) VI MTB Maraton po Ziemi Lubawskiej i Wzgórzach Dylewskich. Wyścig organizowany jest z okazji 100-lecia Niepodległej Polski.
 • Zaproszenie od Iławskiego Stowarzyszenia Producentów Gęsi oraz Urzędu Gminy Biskupiec i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Ogólnopolskie XV Święto Gęsi, które odbędzie się w dniu 15 lipca 2018 roku w Amfiteatrze przy Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu Pomorskim (powiat nowomiejski).
 • Zaproszenie od Prezesa Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy na Obchody XXXIV Dni Drwęcy, które odbędą się 14 lipca 2018 roku w Brodnicy nad jeziorem Niskie Brodno.
 • Zaproszenie od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Burmistrza Pasłęka i Starosty Elbląskiego na Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej dnia 12 lipca 2018 roku, które odbędą się w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego, Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Zielonej Pasłęckiej.

PRZEBUDOWY DRÓG

 • Do połowy września 2018 roku potrwają przebudowy gminnych dróg Omule-Szczepankowo oraz Łążyn-Szczepankowo w miejscowości Łążyn. Obie inwestycje zostaną w 50% dofinansowane z budżetu państwa.
 • Przebudowa drogi gminnej Łążyn-Szczepankowo Nr 147021N w miejscowości Łążyn została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Podpisanie umowy odbędzie się w środę 4 lipca w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Zadanie zrealizuje firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza, która jest także wykonawcą przebudowy drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica.
 • 19 czerwca została podpisana umowa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule. Kwota dofinansowania w wysokości 50% wartości inwestycji zostanie przekazana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Prace zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.
 • W ramach rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca przebudowy chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Fijewo. Inwestycję zrealizuje firma Bud-Stal z Lubawy.

 

DOTACJA CELOWA

W piątek 13 lipca wójt podpisze umowę pomiędzy Gminą Wiejską Lubawa a Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie zorganizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2018 roku.

PRZEBUDOWY DRÓG

 • Trwa przebudowa drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy. Inwestycja o wartości ok. 700 tys. zł zostanie w 50 proc. dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 • Firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza zrealizuje przebudowę drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn. Inwestycje o łącznej wartości ponad 1 mln. zł potrwają do 15 września tego roku. W ramach przebudowy, m.in. zostaną ułożone warstwy bitumiczne, wykonane zjazdy i chodniki.
 • W ramach rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca przebudowy chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Fijewo. Inwestycję zrealizuje firma Bud-Stal z Lubawy.

 

PRZETARGI

Wybrano wykonawcę inwestycji polegającej na „Budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale gimnastyczne - SP w Tuszewie”. Wpłynęły 4 oferty. Zadanie zrealizuje firma Girder Sp. z o.o. Sp. k. z Włocławka.
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd. Termin składania ofert do 27 czerwca 2018 roku do godz. 9:00. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku SP w Grabowie-Wałdykach. Termin składania ofert do 25 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na Remont nawierzchni drogi Nr 147014N w miejscowości Rumienica. Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2018 roku o godz. 9:00. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.
Trwa rozeznanie rynku na modernizację boiska sportowego wraz z bieżnia przy Szkole Podstawowej w Grabowie-Wałdykach. Oferty można składać do 29 czerwca 2018 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.

PRZEBUDOWY DRÓG

 • Trwa przebudowa drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy. Inwestycja o wartości ok. 700 tys. zł zostanie w 50 proc. dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 • Firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza zrealizuje przebudowę drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn. Inwestycje o łącznej wartości ponad 1 mln. zł potrwają do 15 września tego roku. W ramach przebudowy, m.in. zostaną ułożone warstwy bitumiczne, wykonane zjazdy i chodniki.
 • W ramach rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca przebudowy chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Fijewo. Inwestycję zrealizuje firma Bud-Stal z Lubawy.

 

PRZETARGI

Wybrano wykonawcę inwestycji polegającej na „Budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale gimnastyczne - SP w Tuszewie”. Wpłynęły 4 oferty. Zadanie zrealizuje firma Girder Sp. z o.o. Sp. k. z Włocławka.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd. Termin składania ofert do 22 czerwca 2018 roku do godz. 9:00. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa. 

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku SP w Grabowie-Wałdykach. Termin składania ofert do 25 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.

Trwa rozeznanie rynku na modernizację boiska sportowego wraz z bieżnia przy Szkole Podstawowej w Grabowie-Wałdykach. Oferty można składać do 29 czerwca 2018 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.

 

UMOWY

Zostało zlecone wykonanie remontu podłogi w świetlicy wiejskiej w Łążku polegające głównie na cyklinowaniu i lakierowaniu desek.

PRZEBUDOWY DRÓG

- Trwa przebudowa drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy. Inwestycja o wartości ok. 700 tys. zł zostanie w 50 proc. dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

- Firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza zrealizuje przebudowę drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn. Inwestycje o łącznej wartości ponad 1 mln. zł potrwają do 15 września tego roku. W ramach przebudowy, m.in. zostaną ułożone warstwy bitumiczne, wykonane zjazdy i chodniki.

- W ramach rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca przebudowy chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Fijewo. Inwestycję zrealizuje firma Bud-Stal z Lubawy.

 

PRZETARGI

Wybrano wykonawcę inwestycji polegającej na „Budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale gimnastyczne - SP w Tuszewie”. Wpłynęły 4 oferty. Zadanie zrealizuje firma Girder Sp. z o.o. Sp. k. z Włocławka. 

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd. Termin składania ofert do 19 czerwca 2018 roku. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku SP w Grabowie-Wałdykach. Termin składania ofert do 25 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.

Trwa rozeznanie rynku na modernizację boiska sportowego wraz z bieżnia przy Szkole Podstawowej w Grabowie-Wałdykach. Oferty można składać do 13 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.