Wiadomości urzędowe

UTYLIZACJA AZBESTU
Mieszkańcy gminy Lubawa mogą do 7 lutego składać wnioski na bezpłatną utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski są do pobrania na stronie BIP Gminy Lubawa w zakładce Ochrona środowiska. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubawa w pokoju nr 23.

UMOWA NA DOFINANSOWANIE
W piątek 26 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wójt podpisał umowę na dofinansowanie operacji pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Prątnicy na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa wraz z jej modernizacją” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi ponad  202 tys. zł.

UTYLIZACJA AZBESTU
Mieszkańcy gminy Lubawa mogą do 7 lutego składać wnioski na bezpłatną utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski są do pobrania na stronie BIP Gminy Lubawa w zakładce Ochrona środowiska. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubawa w pokoju nr 23.

ODPRAWA ROCZNA
W poniedziałek 22 stycznia o godz. 12:30 wójt weźmie udział w odprawie rocznej Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Tematem odprawy będzie podsumowanie efektów pracy KPP w Iławie za rok 2017, ocena współpracy i realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz prezentacja głównych kierunków działań na rok 2018.

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Odbyły się  odbiory techniczne czterech przebudowanych odcinków dróg powiatowych w Wiśniewie, Lubstynku, Gutowie oraz na odcinku Prątnica-Szczepankowo. Inwestycje te Gmina Lubawa realizowała wspólnie z Powiatem Iławskim. Przebudowa objęła 6 odcinków dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Łącznie zostanie przebudowanych ok. 5 km dróg. Obecnie trwają jeszcze prace w Kazanicach i Rożentalu.
Łączna wartość inwestycji wyniesie 2 mln. 200 tys. zł. Koszty po połowie pokryje Gmina i Powiat. Zadanie realizuje firma Skanska SA. Z Warszawy. Polega ono przede wszystkim na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

PRZETARGI
Trwa przebudowa drogi gminnej nr 147008 N w miejscowości Targowisko Górne. Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.

ODBIÓR TECHNICZNY INWESTYCJI
W poniedziałek 4 grudnia o godz. 13:00 odbędzie się odbiór techniczny inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 147013 N na odcinku 1,5 km w miejscowości Czerlin. Zadanie, które realizowała firma Musa Spółka Jawna polegało na poszerzeniu drogi, wykonaniu jednej warstwy nawierzchni bitumicznej, zjazdów gospodarczych oraz poprawy odwodnienia.

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Gmina Lubawa wspólnie z Powiatem Iławskim realizuje przebudowę 6 odcinków dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Łącznie zostanie przebudowanych ok. 5 km dróg na następujących odcinkach:
- w miejscowości Rożental (582 mb)
- w miejscowości Wiśniewo (950 mb)
- w miejscowości Lubstynek (950 mb)
- na odcinku Prątnica-Szczepankowo (950 mb)
- w miejscowości Gutowo (805 mb)
- w miejscowości Kazanice (635 mb).
Łączna wartość inwestycji wyniesie 2 mln. 200 tys. zł. Koszty po połowie pokryje Gmina i Powiat. Zadanie realizuje firma Skanska SA. Z Warszawy. Polega ono przede wszystkim na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.
Trwa przebudowa drogi gminnej nr 147008 N w miejscowości Targowisko Górne. Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.

ODBIÓR TECHNICZNY INWESTYCJI
We wtorek 28 listopada o godz. 10:00 odbędzie się odbiór techniczny inwestycji polegających na przebudowie dróg gminnych:
- Biała Góra - Sampława na odcinku 450 metrów,
- 310 m drogi gminnej w Prątnicy przy miejscowym ośrodku zdrowia oraz świetlicy.

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Gmina Lubawa wspólnie z Powiatem Iławskim realizuje przebudowę 6 odcinków dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Łącznie zostanie przebudowanych ok. 5 km dróg na następujących odcinkach:
- w miejscowości Rożental (582 mb)
- w miejscowości Wiśniewo (950 mb)
- w miejscowości Lubstynek (950 mb)
- na odcinku Prątnica-Szczepankowo (950 mb)
- w miejscowości Gutowo (805 mb)
- w miejscowości Kazanice (635 mb).
Łączna wartość inwestycji wyniesie 2 mln. 200 tys. zł. Koszty po połowie pokryje Gmina i Powiat. Zadanie realizuje firma Skanska SA. Z Warszawy. Polega ono przede wszystkim na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.