Jubileusz z okazji 30-lecia Gminy Lubawa - goście konferencji w kilku słowach o gminie.

 

Pani Bogusława Orzechowska - Senator RP

 

Pan Robert Gontarz - Poseł na Sejm RP

 

Pan Piotr Opaczewski - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

 

Pan Grzegorz Kierozalski - Radny Sejmiku Województwa, dyrektor oddziału KOWR

 

Pan Tomasz Ostrowski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie