Zgodnie z  Rozporządzeniem Nr 5 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), do obszaru zagrożonego na terenie Gminy Lubawa należą: część miejscowości Mortęgi na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Rakowice i Truszczyny oraz część miejscowości Rakowice na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Chrośle i Łążyn.

Na obszarze tym wprowadza się zakazy i nakazy określone w §4 i §5 ww. Rozporządzenia.