W dniu 28 marca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Organizatorem OTWP jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy min z jednostkami samorządu terytorialnego.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

W OTWP mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,

II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,

III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W eliminacjach gminnych zorganizowanych przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i Urząd Gminy Lubawa startowało 12 uczniów z I i II grupy wiekowej, wyłonionych przez poszczególne szkoły z terenu gminy Lubawa. Każda szkoła mogła zgłosić do 2 uczniów w każdej kategorii wiekowej. Z tej możliwości skorzystało 5 szkół.

Po rozwiązaniu testów, sprawdzonych przez komisję w składzie: dh st.kpt. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny OSP i dh Marcin Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,  zwycięzcami eliminacji gminnych w poszczególnych grupach zostali:

- w grupie I:

I miejsce Dominik Wyżlic uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy,

II miejsce Jakub Witkowski uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej in. Ks. Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach,

III miejsce Hubert Grabkowski uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy,

- w grupie II:

I miejsce Kamil Cieśniewski uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie,

II miejsce Amelia Soboczyńska uczennica klasy VIII Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie,

III miejsce Hanna Zakrzewska uczennica klasy VII  Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy. 

Osoby te będą reprezentowały naszą Gminę na powiatowym etapie OTWP w Iławie.

Dyplomy i upominki dla uczestników turnieju wręczył dh Tomasz Ewertowski – Wójt i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie, który podkreślił jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a jednym z takich działań jest właściwa edukacja młodzieży. Podziękował też uczestnikom za udział i nauczycielom za przygotowanie zawodników.