29 marca 2023 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Ostródzie odbyło się uroczyste wręczenie promes jednostkom OSP na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Na zaproszenie nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego – Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w uroczystej zbiórce uczestniczyli:

druhna Bogusława Orzechowska – Senator RP

Pan Zbigniew Babalski – Poseł na Sejm RP

Pan Andrzej Śliwka - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Pan Jarosław Bogusz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie     

st.bryg. Piotr Wlazłowski – Komendant Powiatowy PSP w Iławie

a także przedstawiciele władz samorządowych i jednostek OSP które w 2023 roku otrzymają dofinansowanie na zakup nowych samochodów.

Gminę Lubawa reprezentowali:

dh Tomasz Ewertowski – Wójt i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie

dh Waldemar Golder – Prezes jednostki OSP Prątnica

dh Radosław Nowakowski – Naczelnik jednostki OSP Prątnica

dh Łukasz Okoniewicz – Prezes jednostki OSP Omule

dh Tomasz Rykaczewski – Naczelnik jednostki OSP Omule

Jednostki OSP Prątnica i OSP Omule otrzymały promesy dofinansowania przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w kwocie 200 000 zł zakupu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2023 roku.

Pozostałe środki na zakup zadeklarował samorząd Gminy Lubawa.