W czwartek 18 maja odbyła się gminna uroczystość poświęcona 103. rocznicy urodzin Papieża Świętego Jana Pawła II.
 
Uchwałą nr XIII/75/99 Rady Gminy Lubawa z dnia 7 grudnia 1999 roku nadano Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł HONOROWY OBYWATEL GMINY LUBAWA. Od roku 2004 Jan Paweł II jest także patronem Szkoły Podstawowej w Rożentalu.
 
Z okazji urodzin Papieża Polaka w kościele parafialnym w Rożentalu została odprawiona uroczysta Msza święta, którą celebrował ks. proboszcz Krzysztof Górski. Następnie w sali gimnastycznej miejscowej szkoły podstawowej uczniowie zaprezentowali montaż poetycko-inscenizacyjny oparty na najważniejszych faktach z życia Karola Wojtyły. Uczniowie wcielili się w Patrona szkoły, rodziców, a także osoby, które wywarły na życie i duchowość Wojtyły niebagatelne znaczenie. Teatralną orkiestrą przedstawienia był zespół muzyczno-wokalny pod batutą dyrektora – Marka Józefowicza. Dekorację przygotowała Agnieszka Jara, a nad całością czuwał Andrzej Chołaszczyński.
 
Uroczystość zakończyły wystąpienia zaproszonych gości: senator Bogusławy Orzechowskiej, posła Zbigniewa Ziejewskiego, starosty powiatu iławskiego Marka Polańskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego Marka Borkowskiego. Głos zabrał także wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski, który podziękował wszystkim za przygotowanie tak pięknych obchodów.