6 lipca 2023 r. (czwartek) druhowie z jednostki OSP Prątnica odebrali nowy samochód bojowy. Jest to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 z napędem 4x4, wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 1000 litrów i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 100 litrów oraz autopompę.

Samochód został zabudowany przez firmę PERFEKT Radosław Zasada z Nakonowa. Pojazd wyposażono zgodnie z wymogami technicznymi i branżowymi w zestaw urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych wysyłających sygnały dźwiękowe i świetlne. Zamontowano w nim również radiotelefon przewoźny, wyciągarkę elektryczną oraz pneumatyczny maszt oświetleniowy.

Umowa na dostawę samochodu została podpisana w Urzędzie Gminy Lubawa dnia 22 maja 2023 r. Wartość samochodu to 500 tys. zł. W wyniku działań podjętych przez Wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego zakup nowego samochodu otrzymał dotację z WFOŚiGW w Olsztynie i NFOŚiGW w wysokości 200 tys. zł. Pozostałą kwotę tj. 300 tys. zł. pokryje Gmina Lubawa.

Dzięki nowemu zakupowi jednostka OSP Prątnica będzie mogła sprawniej służyć społeczności gminy przy gaszeniu pożarów, ratownictwie technicznym (w szczególności na drogach), udzielaniu pomocy poszkodowanym oraz podczas usuwania skutków zdarzeń.