W czwartek 6 lipca 2023 r. druhowie z jednostki OSP Omule udali się do Nakonowa po odbiór samochodu bojowego. Nowy pojazd to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 z napędem 4x4, wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 1000 litrów i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 100 litrów oraz autopompę.

Samochód został zabudowany przez firmę PERFEKT Radosław Zasada z Nakonowa. Pojazd wyposażono zgodnie z wymogami technicznymi i branżowymi w zestaw urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych wysyłających sygnały dźwiękowe i świetlne. Zamontowano w nim również radiotelefon przewoźny, wyciągarkę elektryczną oraz pneumatyczny maszt oświetleniowy.

Umowa na dostawę samochodu została podpisana w Urzędzie Gminy Lubawa dnia 22 maja 2023 r. Wartość samochodu to 500 tys. zł. W wyniku działań podjętych przez Wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego zakup nowego samochodu otrzymał dotację z WFOŚiGW w Olsztynie i NFOŚiGW w wysokości 200 tys. zł. Pozostałą kwotę tj. 300 tys. zł. pokryje Gmina Lubawa.

Nowy wóz strażacki jednostki OSP Omule otrzymał nazwę „Olek” na cześć zmarłego Naczelnika jednostki śp. Aleksandra Palińskiego.