Dnia 3 lipca 2023 r.  została podpisana Umowa dotacji Nr 00141/23/07052/EE-SD/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie a Gminą Lubawa, której przedmiotem jest udzielenie dotacji do kwoty 49 982,- zł na realizację Programu Priorytetowego pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na zadanie pn.:”Jesteśmy EKO-logiczni”. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 90% rzeczywistego kosztu wykonanego zadania. Okres realizacji projektu zaplanowano w okresie  od 12.06.2023 r. do 30.09.2023 r.

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie, Złotowo 66, 14-260 Lubawa.