Zabytkowy park w Fijewie zostanie zrewitalizowany. Inwestycja ma kosztować ponad 4 miliony złotych.
3 lipca w sali sesyjnej Gminy Lubawa odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Gminą Wiejską Lubawa, reprezentowaną przez wójta Tomasza Ewertowskiego, a wykonawcą inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego parku w Fijewie”, Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych ASBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kuligach, reprezentowanym przez Mateusza Ruczyńskiego.
Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja zabytkowego parku w Fijewie. W ramach zadania zaplanowano wycinkę i przycinkę sanitarną drzew, prace pielęgnacyjne wraz z nasadzeniami według inwentaryzacji konserwatorskiej. Wykonane zostaną także ścieżki pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem, parking, place zabaw i siłownia zewnętrzna. Prace dotyczyć także będą przebudowy istniejącego boiska sportowego.
Koszt przedsięwzięcia został oszacowany na 4 332 544 złotych. Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 510 000 złotych.