W pierwszą niedzielę września w Kazanicach odbyło się Gminne Święto Rolnicze – Dożynki Gminne 2023. Dożynki to nie tylko bardzo ważny dzień dla rolników, ale bez wątpienia także dla całej lokalnej społeczności. Są podziękowaniem za tegoroczne zbiory i jednocześnie prośbą o pomyślność przyszłych. To wydarzenie wieńczące trud włożony przez rolników podczas ostatnich żniw. Nieodłączną częścią dożynek jest Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, Konkurs Kulinarny „Kuchnia Ziemi Lubawskiej”, Konkurs na najpiękniejszą dekorację dożynkową oraz animacje dla dzieci.

Konkursy organizowane były przez Urząd Gminy Lubawa, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie.

W Gminnym Konkursie Wieńców Dożynkowych Kazanice 2023 udział wzięło 9 grup wieńcowych. W Gminnym Konkursie Wieńców Dożynkowych udział wzięło 9 grup wieńcowych:

1. Sołectwo Wałdyki – Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grabowie

2. Sołectwo Zielkowo – Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Kazanicach

3. Sołectwo Łążyn – Parafia pw. Świętego Mikołaja w Zwiniarzu

4. Sołectwo Fijewo – Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie

5. Sołectwo Czerlin – Parafia pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Prątnicy

6. Sołectwo Sampława –Parafia pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Sampławie

7. Sołectwo Rożental – Parafia pw. Świętego Wawrzyńca w Rożentalu

8. Sołectwo Złotowo – Parafia pw. Świętej Barbary w Złotowie

9. Sołectwo Rumienica – Parafia pw. Świętej Barbary w Rumianie

Komisji w składzie Woźniak Angelika – przedstawicielka koła łowieckiego RYŚ, Gancarz Roman – komendant Komisariatu Policji w Lubawie oraz Zbigniew Rudnicki – kierownik Zespołu Doradczego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego najlepiej oceniła wieniec przygotowany przez Sołectwo Wsi Rumienica – Parafia pw. Świętej Barbary w Rumianie. Wójt Gminy Lubawa dla wszystkich grup wieńcowych ufundował pamiątkowe puchary oraz nagrody finansowe w kwocie 1.500,00 złotych każda.

W Konkursie Kulinarnym „Kuchnia Ziemi Lubawskiej”  podczas Gminnego Święta Rolniczego udział wzięło 14 stoisk. Komisji w składzie Maciej Maciejewski – szef kuchni z wieloletnim doświadczeniem, prowadzący audycję „Radio od Kuchni”, Adam Marchlewski – Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa i Kamila Kądziela – dyrektor SP w Kazanicach najwięcej punktów przyznała Klubowi Seniora z Rakowic – potrawa Kacze udko. Zwycięzcy otrzymali voucher o wartości 1.000,00 złotych natomiast wszystkie drużyny voucher o wartości 600,00 złotych każdy.

Podczas Gminnego Święta Rolniczego- Dożynek Gminnych 2023 w Kazanicach odbyło się również uroczyste wręczenie nagrody za „Najpiękniejszą Dekorację Dożynkową”. Ozdoby, które znalazły się na posesjach mieszkańców wsi Kazanice wykonane były
w bardzo zróżnicowany sposób, przy czym zachowano ich tradycyjny charakter. Do ich wykonania użyto głównie naturalnych produktów rolnych związanych ze świętem plonów, od pojedynczych snopków zbóż, aż po takie składające się z kilku balotów. Każda z nich wyróżniała się pomysłowością. Nie zabrakło także akcentu humorystycznego. O uroczysty wystrój ulic i skrzyżowań w Kazanicach zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Kazanki". Po dokonaniu oceny dekoracji konkurs zwyciężyła posesja Państwa Marzeny i Wojciecha Lewandowskich.

W tym roku, Starostami dożynek gminy Lubawa byli Małgorzata Brzozowska z Kazanic oraz Roman Draszewski z Zielkowa.

Małgorzata Brzozowska od 29 lat wspólnie z mężem Andrzejem prowadzi gospodarstwo rolne w Kazanicach. Gospodarstwo małżeństwo przejęło po rodzicach pana Andrzeja. Dominującym kierunkiem produkcji jest hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym – 500 sztuk rocznie oraz bydła opasowego. Na gospodarstwo składają się także 24 hektary ziemi, są to przede wszystkim uprawy zbóż z przeznaczeniem dla własnej hodowli zwierząt. Rodzina państwa Brzozowskich od lat modernizuje i rozbudowuje swoje gospodarstwo, w którym nie brakuje nowoczesnego parku maszynowego. Państwo Brzozowscy są rodzicami trojga dzieci: 30-letniej Moniki, która założyła własną rodzinę, 27-letniego Pawła, który mieszka z rodzicami oraz 25-letniego Karola, który został księdzem i służy w Grudziądzu. Pani Małgorzata działa także w Kole Gospodyń Wiejskich w Kazanicach.

Roman Draszewski z Zielkowa w 1982 roku przejął rodzinne gospodarstwo. Od 37 lat w jego prowadzeniu pomaga mu żona Henryka. Wspólnie zajmują się hodowlą bydła i krów mlecznych – stado tworzy 45 sztuk bydła opasowego i 12 krów.

Na powierzchni 28 hektarów w strukturze zasiewów dominują zboża i kukurydza wykorzystywane na własne potrzeby.

Małżeństwo wychowało troje dzieci: 36-letnią Jolantę, 35-letniego Łukasza oraz 21-letniego Dominika, który mieszka z rodzicami.

Pan Roman od 35 lat działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielkowie, od ponad 25 pełniąc funkcję prezesa.

Na uroczystości nie zabrakło także gości, parlamentarzystów, samorządowców, duchownych, przedstawicieli jednostek państwowych, którzy licznie przybyli do Kazanic na święto plonów składając rolnikom i mieszkańcom gminy najlepsze życzenia.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Gminę Lubawa przy znacznym udziale finansowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.