W piątek 20 października 2023 r. w Omulu odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Omulu.

Wójt Gminy Lubawa i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie Tomasz Ewertowski wraz z druhem Łukaszem Okoniewiczem – Prezesem jednostki OSP Omule przywitał zaproszonych gości:

Pana Roberta Gontarza - Posła na Sejm RP

Pana Andrzeja Śliwkę – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

generała Tomasza Komoszyńskiego - Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

druha Macieja Jasińskiego – Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie reprezentującego Gustawa Marka Brzezina - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie

Pana Marka Polańskiego - Wicestarostę Powiatu Iławskiego

starszego brygadiera Piotra Wlazłowskiego - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie

druha Stanisława Kastrau – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Iławie

druha Juliana Lemiecha- Członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie

Pana Jana Laskowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Lubawa

Pana Mariana Licznerskiego – Zastępcę Wójta gminy Lubawa

Radnych powiatowych i gminnych

księdza dziekana Marcina Staniszewskiego - Kapelana strażaków Gminy Lubawa

księdza Tomasza Mówińskiego - Proboszcza Parafii Prątnica

Panią Kazimierę Palińską – wdowę po Naczelniku Aleksandrze Palińskim, na cześć którego wóz strażacki nosi imię „OLEK”

Pana Piotra Kuczyńskiego- sołtysa sołectwa Omule wraz z członkami Rady Sołeckiej

Delegacje z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Prątnicy i Złotowie

Mieszkańców wsi Omule

Uroczystość odbywała się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, przy niskiej temperaturze, wiejącym wietrze i padającym deszczu. Druhowie z jednostki OSP Omule dzielnie dopełnili ceremoniału strażackiego.

Dowódcą uroczystości był mł.bryg. Krzysztof Rutkowski, który na wstępie złożył meldunek generałowi Tomaszowi Komoszyńskiemu o gotowości jednostki do przeprowadzenia uroczystości.

Następnie przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” podniesiona na maszt została flaga państwowa.

Kluczyki do samochodu i dowód rejestracyjny zostały przekazane na ręce drucha Tomasza Rykaczewskiego – Naczelnika jednostki OSP Omule i druha Dariusza Karkut – kierowcy.

Aktu poświęcenia samochodu dokonali ks. dziekan Marcin Staniszewski – kapelan strażaków Gminy Lubawa i ks. kan. Tomasz Mówiński – Proboszcz parafii w Prątnicy.

Po poświęceniu obsługa samochodu zaprezentowała zebranym jego sygnały świetlne i dźwiękowe.

Oficjalna część uroczystości zakończyła się uroczystym meldunkiem złożonym generałowi Tomaszowi Komoszyńskiemu i odprowadzeniem pocztu sztandarowego.

W dalszym ciągu uroczystości, prowadzonym już w świetlicy wiejskiej, nastąpiły podziękowania i przemowy zaproszonych gości.

Podziękowania za pomoc w pozyskaniu do Gminy Lubawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego trafiły na ręce generała Tomasza Komoszyńskiego.

Podziękowania za współpracę na rzecz zwiększania bezpieczeństwa ludności poprzez wyposażenie jednostek OSP z Gminy Lubawa otrzymali: Pan Robert Gontarz, Pan Andrzej Śliwka i druh Maciej Jasiński.

Wszyscy wyróżnieni dziękowali za zaproszenie i przekazywali życzenia skutecznej i bezpiecznej działalności druhom ochotnikom.

Druh Maciej Jasiński odczytał list od Gustawa Marka Brzezina.

Pan Marek Polański przekazał najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności od Pana Bartosza Bielawskiego – Starosty Powiatu Iławskiego.  

Bardzo wzruszającym momentem było wystąpienie Pani Kazimiery Palińskiej, która w ciepłych słowach bardzo dziękowała druhom za uczczenie pamięci jej męża, wieloletniego Naczelnika jednostki Aleksandra Palińskiego, poprzez nadanie nowemu wozowi bojowemu imienia „OLEK”.

Jednostka OSP Omule pozyskała nowy, lekki samochód MERCEDES-BENZ SPRINTER 519, z napędem 4x4, wyposażony jest w zbiornik na wodę o pojemności 1000 l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 100 l, autopompę, maszt oświetleniowy i wiele przydatnych w działaniach urządzeń.

Zakup pojazdu został sfinansowany ze środków budżetu Gminy Lubawa w kwocie 300 000 zł i

z dotacji ze środków NFOŚiGW w kwocie 200 000 zł.

 

Relacja w TVP 3 Olsztyn:

https://olsztyn.tvp.pl/73579843/wsparcie-osp-druhowie-otrzymali-nowy-samochod-pozarniczogasniczy