Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przygotowuje dokument pn. „Raport na temat podaży turystyki wiejskiej po pandemii COVID-19”.

Właścicieli obiektów turystyki wiejskiej zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.

Badanie ankietowe odnosi się do m.in. następujących kwestii:

  1. Charakterystyka właścicieli obiektów turystyki wiejskiej
  2. Uwarunkowania finansowe prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich (Formy opodatkowania, udziału dochodów z prowadzenia działalności turystycznej na wsi w całości osiąganych dochodów).
  3. Działalność agroturystyczna oraz jej potencjał (Skala prowadzonej działalności, struktura zakwaterowania - pokoje gościnne, samodzielne jednostki mieszkalne, zakres usług dodatkowych prowadzonych w obiekcie turystyki wiejskiej, wykorzystanie potencjału wsi w ofercie gospodarstwa, oferta usług prozdrowotnych, usługi wyżywienia w gospodarstwie,
  4. Jakość usług w gospodarstwach agroturystycznych - Jakość bazy noclegowej, jakość bazy sanitarnej
  5. Przynależność do organizacji branżowych
  6. Formy promocji wykorzystywane w obiekcie turystyki wiejskiej

Uzyskaniu obiektywnych danych przedstawiających rzeczywisty obraz posłuży badanie ankietowe. Zachęcamy właścicieli obiektów turystyki wiejskiej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do wypełnienia poniższej ankiety

https://forms.gle/jG9vDcLEN4YXF15Y7

 

Informacja:

Wiesław Czerniec

Prezes Zarządu

Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG”